Ztužidlové pole vazníkových konstrukcí

Ztužidlové pole vazníkových konstrukcí

Musí být i ve Vaší střeše!

Konstrukce střech z dřevěných vazníků MUSÍ být vždy vyztuženy ve střešní rovině - trvejte na provedení lisovaných ztužidel. 

 

Vazníky se navrhují jako rovinné příhradové soustavy, které spolehlivě přenáší zatížení působící v rovině vazníku. Klasický vazník ve svislé rovině tedy přenáší pouze zatížení působící v jeho rovině, například tíhu krytiny nebo zatížení sněhem. Zatížení působící kolmo na rovinu vazníků (např. větrem na štít) musí být přeneseno systémem ztužení.

Zajištění dostatečné prostorové tuhosti střešních konstrukcí z dřevěných příhradových vazníků s kovovými deskami s prolisovanými trny je nezbytnou a zásadní podmínkou jejich spolehlivosti. Právě proto musí být tyto konstrukce vhodně ztuženy a zavětrovány. Funkci výztužného systému můžeme obecně shrnout do následujících tří bodů:

  • Zajištění celkové tuhosti konstrukce a lokální stability všech jejich prvků
  • Zajištění přenosu vodorovných zatížení do spodní stavby
  • Zajištění polohy prvků konstrukce v prostoru

Bohužel právě ztužení je Achillovou patou vazníkových konstrukcí, protože je velmi často špatně nebo nedostatečně navrženo a/nebo provedeno.

Jedním z možných a nejvíce efetivních způsobů, jak zjistit dostatečou prostorovou tuhost střešní konstrukce, je použití lisovaných ztužidel - obvykle cca každých 10-12 vazníků na běžné sedlové střeše. Ztužidlové pole je tvořeno dvěma sousedními vazníky, mezi které jsou vloženy lisovaná ztužidla (vazníky obdélníkového tvaru) v rovině horního a spodního pásu a nadpodporová ztužidla. Důležitým aspektem je důkladné prohřebíkovaní běžných a ztužidlových vazníků a pečlivé provedení detailů např. spojení ve vrcholu nebo posílení kotvení.

Samotné laťování nebo záklop nejsou schopny dostatečně zabezpečit přenesení vodorovných sil do spodní stavby, a proto nemohou samostatně plnit funkci ztužení bránící vybočení tlačených horních pásů v rovině střechy

Dávám k dispozici několik fotografií z montáže dřevostavby v Hodově (kousek od Třebíče směr Velké Meziříčí). Podívejte se, jak lisované ztužidlové pole vlastně vypadá a ujistěte se o tom, že je obsaženo v nabídce na Vaši střechu. Trvejte na provedení lisovaných ztužidel ve Vaší střeše. Výrazně tím zvýšíte šance na její bezproblémové fungování po celou dobu životnosti.

Zdroj: Ing. Aleš Tajbr. Prostorová tuhost dřevěných střešních konstrukcí s kovovými deskami s prolisovanými trny. Disertační práce. FSv ČVUT v Praze

 

 

Fotogalerie

Ztužidlové pole připravené na osazení do konstrukce

Ztužidlové pole připravené na osazení do konstrukce

Osazení štítového ztužidlového pole

Osazení štítového ztužidlového pole

Manipulace se ztužidlovým polem pomocí jeřábu

Manipulace se ztužidlovým polem pomocí jeřábu

Nadpodporové ztužidlo

Nadpodporové ztužidlo


<< zpětGoogle+